ga 310

nøkkeldata

BYA

27 kvm

BRA

25,5 kvm

BTA

8 kvm

Pris

75.000 NOK

Saltak

Mønehøyde

2,9 m

ga 310

GA 310 er en lekker carport med praktisk bod i bakkant. Modellen uttrykker en diskret eleganse med lange, reine linjer med kombinasjon av stående og liggende kledning. Her får du både tak over bilen og nødvendige oppbevaringsplass.

Del til