Ga 401

nøkkeldata

BYA

36,5 kvm

BRA

47 kvm

BTA

50,4 kvm

Pris

135.000 NOK

Saltak

Mønehøyde

5,5 m

ga 401

GA 401 er den optimale løsningen for deg som har et behov for størst mulig loftsbod på begrenset grunnflate.

Liten dobbeltgarasje på 6×6 meter med saltak (38°) og maksimum måleverdig loft (19,7 m2 gulvflate) innenfor bruttoareal på under 50m2*.

*50 m2 bruttoareal (BTA) er »maksimumsgrensen» ute brannsikringskrav mot bygning som ligger nærmere enn 8meter, og evt. plassering nærmere enn 4meter fra nabogrense. Frittliggende garasje inntil 70 m2 og en etasje kan behandles som meldepliktig tiltak ( forenklet byggemelding )

Del til