Hibahus GA 101 - Garasje

Nøkkeldata

Mål

3,6 m B x 6 m L

BRA

19,8 kvm

Talvinkel

27°

Pris byggesett

125 000,-

Saltak

Mønehøyde

4,7 m

GA 101 3,6m x 6m

GA 101 er et prisgunstig <<allround>> alternativ med tradisjonelt saltak, som passer godt inn i de fleste miljøer. Størrelsen kan enkelt tilpasses ditt ønske. 

Del til